Kontakt:                       Prevádzkuje:

RESTAURANTNIRRTI                          DUMAY s.r.o

A. Rudnaya č. 105                                                Jesenského 1125/19 
010 01 Žilina                                                       010 01  Žilina

Tel.  +421 948 879 968                                      IČO:45353166

E-mail: restaurantnirrti@gmail.com                    IČ DPH: SK2022955440

                   

 

Kontaktujte nás