Kontakt:                       Prevádzkuje:

RESTAURANTNIRRTI                          DUMAY s.r.o

A. Rudnaya č. 105                                                Jaseňová 3219/4
010 01 Žilina                                                       010 07  Žilina

Tel. rozvoz: +421 948 879 968                           IČO:45353166

E-mail:         nr@restaurantnirrti.sk                     IČ DPH: SK2022955440

                   

 

Kontaktujte nás